מספר טלפון


5787872 - 03 כהן יחזקאל
5787873 - 03 שמאי דוד
5787875 - 03 מרבר מייקי
5787878 - 03 (פקס) אוטו דיפו בע"מ הנהלה