מספר טלפון


5787881 - 03 קינד מירי ובועז
5787882 - 03 קינד מירי ובועז
5787886 - 03 פקס) צנעני) שווארמה
5787887 - 03 עוזרי פנחס
5787888 - 03 לינד שמואל
5787889 - 03 (פקס) חייג חייג וידיומית בע"מ