מספר טלפון


5787894 - 03 ישיבה קטנה דחסידי דאראג
5787896 - 03 ששון אלי וכרמית
5787898 - 03 קוריאצ'נקו ויטלי
5787899 - 03 שרון יהושע