מספר טלפון


5788050 - 03 דנוירט שרה
5788051 - 03 ספאני רחמים
5788053 - 03 (פקס) וירצברגר שלמה זלמן ולאה
5788054 - 03 מרכז מוסדות חסידי לעלוב
5788055 - 03 אסור אירית
5788056 - 03 מינה רייכמן
5788057 - 03 צמחי משה
5788058 - 03 לב דוד וחנה
5788059 - 03 לוין ישראל ואסתר