מספר טלפון


5788215 - 03 דוד אברמוביץ
5788217 - 03 כהן שלום
5788218 - 03 שרון יורם