מספר טלפון


5788261 - 03 ישראבטון תעשיות בטון בע"מ
5788262 - 03 פופוב לריסה
5788264 - 03 לזרוב אמליה
5788265 - 03 אליהו נומה
5788269 - 03 יפת צפורה