מספר טלפון


5788280 - 03 וייס נחום
5788282 - 03 פרפרינט בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק חומרים לדפוס ושילוט
5788287 - 03 (פקס) פרפרינט בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק חומרים לדפוס ושילוט
5788289 - 03 החברה המאוחדת לתיירות בע"מ יונייטד טורס