מספר טלפון


5788290 - 03 החברה המאוחדת לתיירות בע"מ יונייטד טורס
5788294 - 03 אורבך סופיה
5788295 - 03 אורבך סופיה
5788299 - 03 סלצקי פרסידה