מספר טלפון


5788391 - 03 מנינט מנינגר נחמה ביתנים ישנים
5788392 - 03 פקס) ימליה) שווק ומכירות
5788395 - 03 פריד מרדכי ולאה
5788398 - 03 קליין ויקטוריה ויעקב