מספר טלפון


5788401 - 03 רבהון פנחס ורחל
5788402 - 03 חיים ביניסטי
5788403 - 03 אליה סופיה
5788405 - 03 (פקס) מרכז הדרכה לספריות בישראל