מספר טלפון


5788550 - 03 החברה לתירות בע"מ
5788551 - 03 (פקס) (פקס) משרדי ההנהלה
5788554 - 03 דוד דבורה
5788555 - 03 אוטו דיל בע"מ
5788557 - 03 אבוטבול אליס
5788558 - 03 חכימי חליל
5788559 - 03 לוינגר אדיט