מספר טלפון


5788642 - 03 טייכמן מנחם אליהו וחיה
5788644 - 03 פידלמן אוה
5788646 - 03 כף אברהם זאב ומרים
5788647 - 03 אונגר (מיכאל ולאה (לאורה