מספר טלפון


5788932 - 03 דמארי עמנואל
5788935 - 03 אלנדב בצלאל וחדוה
5788938 - 03 מלכה ושמעון פוטש
5788939 - 03 דניאלציק רבקה