מספר טלפון


5789333 - 03 'פקס'
5789334 - 03 'פקס'
5789337 - 03 איסד ישראל טלקום בע"מ
5789338 - 03 איסד ישראל טלקום בע"מ