מספר טלפון


5789350 - 03 ואזנה ז'נט
5789351 - 03 יאיר גרוס
5789352 - 03 אהרון ג'מיל
5789354 - 03 וייס מרגריטה
5789355 - 03 יאקאב יוסף לייב ורבקה
5789356 - 03 ישראל למען פעילות חינו' וחסד ארגון נשי אגודת
5789357 - 03 אקוקא מאיר וחנה
5789358 - 03 (פקס) תלמוד תורה אור זורח
5789359 - 03 דרוק דוד