מספר טלפון


5789360 - 03 תפארת מרדכי ונדבורנה
5789361 - 03 תפארת מרדכי ונדבורנה
5789365 - 03 שנקלר שלמה
5789367 - 03 חינו' חב"ד לבנות ב"ב מוסדות
5789368 - 03 יעקב אבטיבול