מספר טלפון


5789370 - 03 מרים בן עזרא
5789371 - 03 ברדה חנה
5789373 - 03 שאול נוימן
5789374 - 03 כהן זלמן ז'ק
5789375 - 03 דבורה ואליהו מוסאלי
5789377 - 03 ראובן ואפרת פרץ
5789378 - 03 סלומון אליהו נתנאל