מספר טלפון


5789417 - 03 טלי ודורון סימון
5789418 - 03 קורל רשת תכשיטי איכות בע"מ
5789419 - 03 רווית דרעי