מספר טלפון


5789510 - 03 ריינר יוסף
5789511 - 03 סימחוביץ רומן
5789516 - 03 קניבסקי אברהם ישעיהו
5789517 - 03 אברהם ושולמית דאנה
5789519 - 03 דבורה רוני