מספר טלפון


5789541 - 03 מרדכי ונחמה שפירא
5789542 - 03 אזיבי סמסון אטונדה
5789543 - 03 ברסאני מרים
5789544 - 03 שמאי משה וזהבית
5789545 - 03 אלפא יעקב
5789546 - 03 שמואל ישראל דוד וברנה
5789547 - 03 כהן לילי ופואד
5789548 - 03 ראש רפאל