מספר טלפון


5789574 - 03 ריינר יחזקאל ורותי
5789577 - 03 יונתן ובתיה מייזלס
5789578 - 03 פוזן מיכאל וטובה
5789579 - 03 כרמלי יהודה