מספר טלפון


5789640 - 03 נעמי טוסון
5789641 - 03 ליכטנשטיין דוד ופייגה
5789643 - 03 קוסובר פנחס וחנה
5789645 - 03 קורדון פאינה
5789646 - 03 אלפרט יגאל
5789647 - 03 דאק רחל
5789648 - 03 חן אליהו