מספר טלפון


5789670 - 03 שולמן יהודה
5789672 - 03 גרוזמן חיים ורבקה
5789674 - 03 פלר אריה ורחל
5789676 - 03 פרנקל מיכאל ורוחמה
5789679 - 03 ברעון רם