מספר טלפון


5789701 - 03 סיבוס חברה לבנייה בע"מ דניה