מספר טלפון


5789730 - 03 אמיר קצב
5789735 - 03 בית" "שושנה
5789737 - 03 מיכאל קנפו
5789738 - 03 אנגל אמיר ונורית