מספר טלפון


5789744 - 03 בע"מ סטימצקי
5789746 - 03 ספרי מרכז להפצת הספר העברי בע"מ
5789749 - 03 לסלו אביריאלה עו"ד