מספר טלפון


5789794 - 03 אתי עובדיה
5789795 - 03 שלמה עייני
5789796 - 03 אריה חברה לקלפים (2891) בעמ
5789799 - 03 חייג אוטו דיל בע"מ