מספר טלפון


5789881 - 03 כרמי מירב
5789882 - 03 סלהוב רינה
5789883 - 03 דוד גניני
5789886 - 03 חשמל ואזעקות בע"מ ח ח א
5789888 - 03 מוכתר מאיר