מספר טלפון


5789921 - 03 יצחק זולדן
5789922 - 03 איציק פון איציק תקשורת בע"מ
5789922 - 03 איציק תקשורת בע"מ