מספר טלפון


5789951 - 03 מנדה עירית אליוב
5789952 - 03 קרקובר דוד
5789953 - 03 מזל נתן
5789959 - 03 גני השחר בע"מ