מספר טלפון


5789961 - 03 פנחס ירט
5789966 - 03 בדלוב אסתר ושלמה
5789967 - 03 אזרד יהודה ודינה
5789969 - 03 חן חינקיס תיירות והשקעות בע"מ