מספר טלפון


5794020 - 03 קאהן הרב פלטיאל והדסה שולמית
5794021 - 03 מרקוביץ שעיה ודבורה
5794024 - 03 מוראד מרים
5794025 - 03 כתר יהודה
5794025 - 03 רייטולס יעקב
5794025 - 03 תלמוד תורה "כתר יהודה" שע"י קרן הילד
5794026 - 03 אפשטיין נחמה
5794027 - 03 שפירא זכריה
5794028 - 03 שטינמץ אורי
5794029 - 03 אירנשטין ישראל