מספר טלפון


5794081 - 03 פולק שלמה ומרים
5794083 - 03 זילברברג יוסף וטובה
5794084 - 03 דני כפיר
5794084 - 03 כפיר "כפיר ג'וברן יוסף בית מלאכה מכני
5794085 - 03 נ ח מ בע"מ
5794087 - 03 שמר דוד וענת
5794089 - 03 גיא וחוה דרור