מספר טלפון


5794181 - 03 כץ חיה
5794183 - 03 שוורץ חיים
5794184 - 03 גלפנד אסיה
5794186 - 03 שפירא יחיאל כהנא
5794187 - 03 גיאת שושנה
5794188 - 03 אסנת וזכריה יהודה
5794189 - 03 פריד ינטי