מספר טלפון


5794272 - 03 תיק מנחם מכשירי כתיבה וצעצועים
5794275 - 03 גבאי אהרן
5794276 - 03 ברונר יהודה
5794277 - 03 ליכטר אסתר ומשה
5794279 - 03 לזר פסיה