מספר טלפון


5794292 - 03 נוסבוים צ'רלי ויהודית
5794293 - 03 מנשה דניאל
5794294 - 03 מקמל אביבה