מספר טלפון


5794357 - 03 פוזן בנימין וחיה
5794358 - 03 ויזל משה והדסה