מספר טלפון


5794404 - 03 עתודים שיווק בשר בע"מ
5794405 - 03 עתודים שיווק בשר בע"מ