מספר טלפון


5794480 - 03 יגודיאב בכמל
5794481 - 03 כהן מגורי אלון
5794482 - 03 פרץ בנימין וחנה
5794484 - 03 שבתאי יאיר ועליזה
5794485 - 03 שפירא שאול יחזקאל וחנה
5794486 - 03 יונדף ברוך ורחל
5794487 - 03 שפיצר נפתלי ושרה
5794488 - 03 אלגאוי ברוך
5794488 - 03 אלגבי יצחק