מספר טלפון


5794610 - 03 גנוט דוד ולאה
5794611 - 03 כהן יוסי ואביבה
5794612 - 03 שינפלד עליזה
5794613 - 03 שוורץ זלמן לייב ולאה
5794614 - 03 לוינגר יודא צבי
5794615 - 03 כהן אסתר
5794616 - 03 אמיר דוכניאן
5794617 - 03 קורט עזריאל
5794618 - 03 קזז יעקב