מספר טלפון


5794640 - 03 פרטוש אלי
5794642 - 03 בביצקי פאינה
5794643 - 03 אסתר ונחמיה אליהו
5794646 - 03 קורן אברהם ורבקה
5794649 - 03 לוי שלמה