מספר טלפון


5794771 - 03 ויטריאול יעקב ושולמית
5794772 - 03 שטרן אהרן ולאה
5794773 - 03 ליברוס שמואל ורחל
5794774 - 03 שטרן מתתיהו ואפרת
5794775 - 03 שטרן צפורה
5794776 - 03 חיימוב יעקב