מספר טלפון


5794880 - 03 עטון יוסף וזיוה ידיד הפקות
5794881 - 03 פנחסי משיח
5794884 - 03 אלקובי ויקי
5794885 - 03 בניני יוקרה '1996' בע"מ שקמים
5794888 - 03 כספית השקעות בע"מ