מספר טלפון


5794970 - 03 טכובר מרים
5794971 - 03 סלימן יוחנן ואילנה
5794973 - 03 שמואל סבח
5794974 - 03 הרשוביץ יהושוע
5794976 - 03 גולד יהודה ובתיה
5794977 - 03 קגנר רומן
5794978 - 03 קליידר ראובן וגניה
5794979 - 03 אשכנזי אברהם