מספר טלפון


5796010 - 03 (פקס) אגודת חסד לאברהם
5796012 - 03 בנק "חלב אם
5796012 - 03 שירותי חלב אם בנק חלב אם
5796013 - 03 יניב ורחל לוי
5796014 - 03 דבורקין יהודה ושפרה
5796015 - 03 יצחק יוסיפוב
5796016 - 03 שמידל פנחס טקסטיל
5796017 - 03 ישיבת מאור ישראל דחסידי גור
5796019 - 03 רוקח יעקב נח וצפורה