מספר טלפון


5796211 - 03 בן חיים שמעון ומנטה
5796212 - 03 שינפלד לינדה
5796213 - 03 ברגמן איסר זלמן
5796214 - 03 לשינסקי איליה
5796215 - 03 קסטלניץ מרדכי
5796216 - 03 גאז יוסף וגולדי
5796218 - 03 ברפרי דוד
5796219 - 03 ראובן נוימן