מספר טלפון


5796250 - 03 סניף דואר
5796251 - 03 שבתאי אסתר
5796252 - 03 קצבורג דוד ואסתר
5796254 - 03 אסטרובסקי אנה
5796258 - 03 קשי יוסף מסגריה
5796259 - 03 ויינברגר ישראל וחיה