מספר טלפון


5796402 - 03 סרולוביץ א שלמה ורחל
5796403 - 03 פרץ דליה
5796406 - 03 רוזנוולד דוד
5796407 - 03 דרייפוס הלן