מספר טלפון


5796420 - 03 מושקוביץ משה יוסף וחיה
5796423 - 03 פנחס שושנה
5796424 - 03 דוד בוכבוט
5796425 - 03 קראוס אברהם
5796426 - 03 אזבנד חיים שלמה
5796427 - 03 פישמן שרגא ותרצה
5796429 - 03 שלמה ושרה יעקובוביץ