מספר טלפון


5796430 - 03 מרצבך יהודה ומלכה
5796433 - 03 היפר פלסט בע"מ
5796434 - 03 (פקס) היפר פלסט בע"מ
5796436 - 03 גולדשמיד אברהם ויעל
5796439 - 03 שטיגל מתתיהו וחנה תמר